Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÊ WAÈRELD. \Augt 1773] if

Toen ik van Opdrree terug keerde, vond ik de tenten en de flerrekundige werktuigen opgezet op dezelfde plaats , daar Wij in het jaar 1769 den overgang van Venus waarnamen. In den agtermiddag liet ik de zieken aan land brengen, twintig van de Avontuur, alle ziek aan de fcheurbuik, en eenen van de Refolutie. Ik liet enige foldaaten aan land koomen tot eene wagt en gaf 'er het bevel over aan den Heer edgcümbe, Luitenant Van de Zee - foldaaten.

Den zeven en twintigften, vroeg in den morgen, kwam OTOOj van eenen talrijken ftoet verzel.1, mij een bezoek geeven. Hij zond eerst eene groote menigte doek, vrugten, een varken en twee groote visfchen vooruit naaf het fchip en kwam, na enig aanhouden, zelf aan boord, met zijne zuster, eenen jongeren broeder en verfcheiden van die hem vefzelden (4)- Ik deed hun allen gefchenken en , na het ontbijt, nam ik den Koning, zijne zuster en zoo veele als ik plaatfen kon in mijne floep en bragt hen naar huis naar Oparree. Naauwlijks was ik aan land of ik ontmoetede eene eerwaerdige oude vrouw, de moeder van wijlen toutaHa. Zij vattede mijne beiden handen en berstte in eenen vloed van traanen uit, zeggende: Toutaha Tiyo no Toutee matty Tont aha: ,» toutaha de vriend van cook „ is dood "! Ik was Zoo aangedaan doox haar gedrag, dat ik mij niet zoude hebben kunnen weV. Deel. B

Sluiten