Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 [S*pt- 1773] REIZE RONDOM

zijne matres (ik weet niet welke) en enige andere van zijne vrienden kwamen met den Heer p 1c~ kersgill om mij te bezoeken. Zij bragten mij een gefchenk van twee varkens en enige visch, en de Heer pickersgill bekwam nog twee varkens bij ruiling van o a m o , want hij voer met de floep tot Paparra, daar hij de oude oberea zag. Zij fcheen zeer in haar nadeel veranderd, arm en van weinig aanzien. De eerfte woorden , die zij den Heer pickersgill zeide , waren : Earee matctou ina boa: „ De Earee is bang, gij kunt geene varkens krij„ gen ". Hieruit bleek dat zij zelve weinig of niets bezat en zelve den Earee onderworpen was, dat, geloof ik, het geval niet was toen ik hier de eerfte reis kwam (9). Den wind, die den geheelen dag Westlijk geweest was, nu in eens, Oostliik geloopen zijnde, liepen wij in zee, en ik was genoodzaakt mijne vrienden vroeger weg te zenden dan zij wenschten; doch wel voldaan over het onthaal, dat zij genoten hadden.

Enige uuren voor wij onder zeil gingen, kwam. een jongman, wiens naam poreo was, bij mij en verzogt mij dat ik hem met mij zoude neemen. Ik ilemde het toe, denkende dat hij ons bij gelegenheid van nut zoude kunnen zijn. Daar waren nog verfcheiden andere die zig aanbooden, maar ik weigerde hen medeteneemen. Deeze jongman vroeg mij om eene bijl en eenen grooten fpijker

voor

Sluiten