is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1SS8 [Dec 1773] REIZE RONDOM

groote ijs-eilanden en eene groote menigte losfe, ftukken, en , alzoo de mist zeer dik was, was het niet zonder de grootfte moeijelijkheid dat wij 'er vrij van geraakten. Dit gedaan zijnde , hielden, Wij het N. W. tot op den middag wanneer dq mist wat opgetrokken was en wij onze koers Z. Oostwaarts hervatteden. De ijs-eilanden, die wij in den morgen ontmoeteden, waren zeer hoog eq zeer Heil; de toppen vormden pieken, terwijl de meeste van die, welke wij te vooren gezien hadden , van boven plat en aiet zoo hoog waren, fchoon veele tusfchen twee en drie honderd voeten hoog en tusfchen twee en drie Engelfche mijlen in qmtrek groot waren, met lopdregte zijden, yerbaazende om te aanfchouvyen. De meeste van onze gevleugelde reisgezellen hadden ons nu verlaaten; de graauwe albatrosfen bleeven ons alleenlijk bij, terwijl wij in plaats van andere vogelen , door enige weinige Zuid-onweersvogelen verzeld wierden.

Den twee en twintigften ftuurden wij O. Z. O, niet eene frisfe koelte uit het Noorden, met rukwinden , een van welke in het bezaans top-zeil viel, het geheel aan narden fcheurde en het voor altoos onbruikbaar maakte. Des morgens ten zes uuren den wind naar het Westen omloopende, was onze koers O. wat Noordhjk. Wij waren nu op 6f 31' Breedte, de hoogfte, waarop wy nog geweest waren, en op I42°54' Wester Lengte.

Wij