is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. \Febr. 1774] 195

de Zuid-zee. Deeze fchrijver plaatst het onder de middaglijn van 90°, daar ik denk dat het niet liggen kan; want de Heer de bougainville fchijnt onder die middaglijn gezogt te hebben en wij hadden nu de Breedte, waarin men zegt dat het ligt, van de middaglijn van 94° tot ioi°doorzogt. Het is niet waarfchijnlijk dat het ten Oosten van 900 kan liggen; omdat het, zoo het daar lag, op den eenen of anderen tijd moest gezien zijn door fchepen, die van de Noordlijke naar de Zuidlijke dcelen van Amerika beftemd waren. De Heer ping ré geeft in eene kleine verhandeling over den Overgang van Venus, in het jaar 1768 uitgegceven, enig bericht van land, dat door de Spanjaards in het jaar 1714 op de Breedte van 38° en vijf honderd vijftig mijlen van de Kust van Chili ontdekt is, dat op de Wester Lengte van IïO° of 111° en binnen een' graad of twee van mijne koers indeEndeavcur \s,zoo dat dit bezwaarlijk deszelfs ligging kan zijn. In kort, de eenigfte waarfchijnlijke ligging, welke het zoude kunnen hebben, moet zijn omtrent de middaglijn van ïo6D of io8e W. en dan kan het flechts een klein eiland zijn, gelijk ik reeds heb aangemerkt.

Om deezen tijd wierd ik van een galachtig kolijk aangetast, dat zoo hevig was, dat ik bedlegerig wierd, zoo dat het bevel over het fchip in handen van den Heer cooper, den eerften officier, overgong, die het zeer tot mijn genoegen N 2 waar-