is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 [Maart 1774] REIZE RONDOM

de helft dier breedre zoude hebben kunnen ge» maakt worden; daar was ook in de geheele kano geen ftuk, dat half zoo groot was.

Daar zijn twee wegen, waardoor het mogelijk is dat zij dit groot ftuk hout gekregen hebben; het kan hier gelaaten zijn door de Spanjaards, of het kan van een ver afgelegen land alhier op de kust zijn aangefpoeld. Het is zelfs mogelijk dat 'er enig land in de nabuurfchap zij, van waar zij het kunnen gekregen hebben; wij zagen 'er egter geene tekenen van; ook konden wij geen het minfte naricht daaromtrent van de inboorlingen krijgen , alfchoon wij alles beproefden wat wij konden bedenken om hetzelve te bekoomen. Wij waren even ongelukkig in onze navraagingen naar den eigenlijken naam van het eiland; want, onze aantekeningen vergelijkende , bevond ik dat wij drie verfchillende naamen voor hetzelve opgetekend hadden , namelijk Tamareki , Whyhu en Teapy. Zonder te willen zeggen welke de regte zij, of dat een van drie de regte is, zal ik enkel aanmerken dat de laatfte naam gehoord was door Qedidee, die hunne taal veel beter dan een van ons alle verftond , fchoon egter nog maar zeer onvolmaaktlijk.

Uit de reisbefchrijving van roggeveen blijkt dat dit volk nog geene betere vaartuigen had dan toen hij het eerst bezogt. Gebrek aan bouwftoften en niet aan vernuft fchijnt de reden te zijn

waar-