is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENINGEN

op het

NEGENDE HOOFDSTUK.

ladz. 229 (1). Den derden, bij het ondergaan van de zon, namen wij waar dat de lucht en de wolken met verfchillende groene kleuren gekleurd waren. f re z ie r had deeze kleur voor ons waargenoomen, die niet ongewoon is, als de lucht met dampen ver-, vuld is. Denzelfden dag vongen wij een zuigvischjen, dat zig aan eenen vliegenden visch hechtte, dien wij aan een' haak geflaagen hadden, een bewijs dat zij zig niet altijd aan de haaien hechten en wij zagen eenen grooten visch als eene rog door enige Schrijvers Zee-duivel genoemd; hij geleek volmaakt naar eenen anderen, dien wij den eerften September 1772 in den Atlantifchen Oceaan gezien hadden.

Bladz. 230 (2). La Dominica , dat dtgst bij ons was, fcheen bergachtig en dor aan de NoordOostlijke punt, maar verder Noordwaarts zagen wij valeien met boomen beplant en hier en daar enige hmten. Toen dc mist opklaarde, zagen wij verfcheiden fteile rotfen, als klokken-torens, en holle kruinen in het midden van het eiland op eikder gehoopt, hetgeen bewijst dat dit land door brandende bergen en aardbeevingen is omgekeerd. Geheel het Oostlijk gedeelte beftond uit eenen vreeslijken, Eq 3 'ftei-