is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° AANTEKENINGEN op het

knieën en enkels bosfen hair. Zij verkogten hunne andere yeificrzelen voor beuzclingen , maar hechteden eene groote waarde aan dc laatfte, fchoon zij vol ongedierte waren. Het is waarfchijnlijk dat zij deeze bosfen hair bewaarcn tot nagedagtenis van hunne pverleden nabeftaanden , pf het zijn overblijfzelen van hunne vijanden , die zij als zegetekenen bewaar ren. Een groote fpijker of iets dat hunne oogen ftcrk trof overwon gemeenlijk de afkeerigheid , die zij betoonden om ons deeze dierbaare beuzelingen te yerkoopen.

Bladz. 236^(6). Men gaf ons te verftaan dat hij de Koning van het geheel eiland was, fchoon men hem niet veel eerbied bewees. Hij zeide ons dat hij honoo hetede (welk woord in de Tahitifche taal een fchildpad betekent) en dat hij He-ka-ai was, een tijtel, die zeekerlijk met Aree van Otahiti en met de Areekee van de Vrienden-Eilanden overeenkwam. De Heer hodces heeft hem zeer wel getroffen cn men vindt zijne afbeelding in deeze reis bij het volgende deel gevoegd. Wij vroegen hem den naam van zijn eiland en van de eilanden daaromtrent en hij antwoordde ons dat St. Christina Wkitahoo hetede, Dominka Heevaroa en St. Pedro Onateyo. oedidee, die dat volk zeer beminde , omdat het' in zeden, taal en gedaante naar zijne landgenooten geleek , fprak aanhoudend met de inboorlingen cn kogt veele verfierzelen van hun. Hij leerde hen verfcheiden gebruiken van zijn land en onder andere de wijze van vuur te ontfteeken door ftukjens droog hout van den Hibiscus tiliac us tegens eikanderen te wrijven. Zij luifterden aandachtig naar zijne onderrigtmgen.

Bladz.