is toegevoegd aan je favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 [Aug. 1774] REIZE RONDOM

fchers zijn weet ik niet; beiden oorzaaken Joopen misfehien te zaamen. Ik heb in het geheel geen visch-gereedfchap bij hen gezien en ook niemand zien visfehen, uitgezonderd op de banken , of langs de ftranden van de haven , daar zij loerden om de visch, die onder hun bereik kwam, met de fpiets te treffen, en hierin waren zij bedreven. Zij fcheenen ons visfehen met den zegen zeer te bewonderen , en waren 'er, geloof ik, op het laatst niet te wel mede in hunnenfchilj. Ik twijfel niet of zij zullen nog andere wijzen van visfehen hebben dan het harpoenen O)!

Wij vernamen dat het klein eiland Immer. hoofdzaaklijk door visfehers bewoond wierd, en dat de kanos, die wij dikwerf van en naar da,c eiland, en de oost-punt van de haven zagen over en weder vaaren , visch-booten waren. Deeze kanos waren van onderfeheiden grootte, fommige dertig voeten lang, twee voeten breed en drie voeten diep, en zij zijn uit verfcheiden ftukken hout zaamengefteld, die lomp met banden aan een genaaid zijn. De naaden zijn aan de buiten - zijr de bedekt met enige dunne latten, met groefjens aan de randen, over welke de banden loopen. Zij worden of door roeifpaanen voortgeftuuwd, of voeren zeilen. Het zeil is een latijnsch zeil, aan een gei en raa vastgemaakt, en aan een korte mast opgehaald. Sommige van de groote kanos voeren twee zeilen, en alle hebben uitleggers.