Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. [Sept. 1774] 23

js 'er enig onderfcheid in de wortelen, hetwelk deeze verfchillende wijze van teelen vereischt. Sommige zijn fmaaklijker dan andere, en zij zijn niet alle van eene en dezelfde kleur; doch dit zij zoo het wil, zij zijn een zeer gezond voedzel en de toppen zijn eene goede groente, en worden als zoodanig bij de inboorlingen gegeeten. Aan deeze plantagieën werkten mannen, vrouwenen kinderen.

In den agtermiddag gong ik aan land, cn liet op eenen grooten boom, die bij de water-plaats, digt aan flrand, ftond, een opfchrift fnijden, bevattende den naam van het fchip, den dag enz., als een bewijs dat wij de eeriie ontdekkers van dit land geweest zijn, gelijk ik op alle andere eilanden, die ik aangedaan had, en daar die nodig was, verrigt had. Dit gedaan zijnde , namen wij affcheid van onze vrienden en keerden naar boord; ik liet alle de floepen binnen boord heisfen , om des anderen daags morgens gereed te zijn om zee te kiezen.

Bi NE-

Sluiten