is toegevoegd aan uw favorieten.

Historien en zonderlinge gevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 }

Op dit oogenblik gebeurde 'er eene zaak, die de eeuwige gedagtenis waardig is , te weten , dat de vermaarde [ftad , st. euphemia geheten en niet ver van de zee gelegen, in de aarde verzonk. Wij waren te lopicium, niet ver van daar gekomen , en in 't rond naar de droevige uitwerkfels van de fchuddingen der aardbevingen omziende, zagen wij, dat de plaats , daar de ftad Hond, met een dikken nevel bedekt fcheen , het welk ons verwonderde, om dat de hemel

. anderzints zeer helder was. Het was toen drie uren na den middag. De nevel allengs verdwenen zijnde, meenden wij

■ naar de ftad te gaan, doch wij vonden ze niet meer , maar wel een Hinkend mcir in hare plaats.

Vol van fchrik over dat ijslijk ongeluk, zogten wij overal naar iemant, die ons eenige onderrigting van den ondergang dier fchoone en volkrijke ftad kon geeven, maar wij vonden geen mensch.

Ge-