Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Lugtbol. 11

even zoo groote uitgebreidheid van lugt. Want in de Waterweegkunde word bewezen, dat zoo een lighaam in eene vloeyftof gedompelt, in dezelve ryzen zal, deszelfs gewigt kleiner moet zyn, dan 't gewigt van eene gelyke uitgebreidheid of inhoud der vloeyftof, waarin 't lighaam zich bevind. Men bewyst verder, dat de kragt waarmeede een ligter lighaam in de vloeyftof naar boven ryst, gelyk is aan 't verfchil der gewigten van het lighaam en van eene evengroote uitgebreidheid der vloeyftof: en eindelyk dat 't lighaam noch ryzen noch daalen zal in de vloeyftof , maar in dezelve in • rust zyn , wanneer het even zoo veel weegt als een gelyke inhoud van de vloeyftof (ZO-

De kragt derhalven waarmeede een Lugtbol tragt te ryzen , of met andere woorden, het gewigt 't geen hy kan draagen, en dat genoegzaam is om hem neder te houden, is altoos gelyk aan 't verfchil van 't gewigt des Lugtbols en van een gelyken inhoud der lugt, waarin hy zich bevind. Ik zeg waarin hy zich bevind, want de Lugtbol hooger in den dampkring fty-

gen-

(b) Zie de keurige Meetkunfiige Grondbeg. der Natuurk. van den Heer Steenstra , o.. deel 604— §. 608, %. 610. volg.

Sluiten