is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 225 )

die het verfchafte, eene daadzaak in de helderheid van hunne Zielen, het toekomend leven eene daadzaak in de Gefchiedenis van hunnen Heer, die zy beleefd hadden, waar voor zy leefden en ftierven. Deeze korte, koninglyke weg was toenmaals de triumf van het Christendom en zal ten allen tyden zyn zekerfte triumf zyn. Ga bij het ziekbed en bezoek heden eenen eerlyken getrouwen Christen , morgen eenen waaren Dogmatifchen Twyfelaar; gy zult zien , waar de waardigheid, vastigheid der Ziel, rust en grootmoedigheid is? Of waarom noem ik het woord ziekbedP Bezoek beiden in hunne gezondfte dagen, neem acht op dezelve juist in moeilyke omftandigheden, by de zwarigheden van hun leven; en zie, waar naartoe de uitflagneigt ? Het grootfte , voordeeligfte, gelukkigfte deel der menfchen heeft daadzaaken nodig, om" dat het zich aan zelf uitgedachte onderftellingen niet houden kan, om dat elke wind die omver werpt of om dat zy voor hem te fyn zyn. De kracht van een betoog is in fynheid oneindig te Hellen boven het uitwerkzel van het fynfte muzyk, de uitwerking van de fynfte fchildery en het geen anders de menfchelyke natuur teder gevoelen mag, maar ook alleen in fynheid. Voor het dagelykfche leven, voor het aanhoudende voedende genot hebben wy andere dingen van noden, dandeezcfyneuitwerkzels; gezondefpys, gezonde zinnen en derzelver waarheid. Ook de kostelykfte afgetrokkenheid moet uit hun bereid worden P 3. en