is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN DiiOCM. §. i9.

313

wanden deszelfs, waardoor de voortgang des bloeds, door de aldaar gevonden wordende vaten, verhinderd wordt; van wegen het dikke bloed, wordt de omloop deszelfs ook langzaamer, waardoor het zenuwfap, of de levensgeesten, hunne behoorlyke fnelheid van beweeging, niet behouden. Hierdoor kunnen egter niets dan treurige beelden, van wegen deonamgenaame en fmertelyke gewaarwordingen, opgewekt worden: wat in het byzonder de aangehaalde vrouw betreft, zy wis reeds langen tyd met heure ziekte behebe geweest en wist dus, dat met deeze of gene gewaarwording, de aanvang der pynen, of der ziekte verbonden was. Zo dra dus in den flaap dit denkbeeld of gewaarwording, immers wanneer het zo zwak is, dat 'er het ontwaaken niet door veroorzaakt kan worden, — ontftaat, zo moet ook de voorftelling van de tusfchenkomende ziekte wederom opgewekt worden, en zodanig kan een droom van eene dreigende ziekte zeer wel een voorbode van de. zelve genoemd worden. Maar men zou nog kunnen vraagen, hoe in deezen toe. I. stuk. O ftand