Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITERLYKE AANWYZINGEN. §. 28. 485

den grond vloog, en zig met de hand liet vangen, enz. 6) De Lansfen enSpietfen, die men in 't leger vast in de aarde gefïoken hadt, moesten meede voorbeelden van toekomende voorvallen zyn; wanneer naamlyk de bovenfte Haaien gepolyste punten derzclve, des nachts eenen glans gaven en 'er vüurig uitzagen , en de vaan fpillen zig gemakkelyk uit de aarde lieten trekken , dan zoude dat een gelukkigen veldflag voorbeduiden.

III. De Heidenfche Oracukn. Deeze waren wel bedrieglyke uitfpraaken der Hei. denfche Priesters , welke de toekomflige en verborgene omftandigheeden zouden verklaaren; men hielde ze egter ook voor andwooi-den , die op voorgelegen vraagen van de Goden zelve gegeeven werden («) een duidelyk geluid, een rede die zig uit een hol, naa een gedaanne vraag, hooren liet , werdt als een antwoord , en voor een aanwyzing van het gene gebeuren zoude,

ge-

(«) Daar van zegt'sENECA, dat een Oracnl de geopenbaarde wil der Goden, door den mond der menfchen, is, en cicero noemt het een gefprek der Goden.

Sluiten