Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

483

BYGEtOOVIGE

alle zyne Staaten niet in gehoorzaamheid zoude hebben kunnen houden, gelyk me» ook wêrkelyk, naa zyn dood, die verklaaring aan het Oracul gaf. Keizer Trajanus vroeg het Oracul te Heliopolis , of hy naa de voleinding des Krygs, welken hy voorneemens was te voeren, weder naar Rome zoude te rug keeren? De Godheid belaste, dat men een wyngaardrank, welke in den Tempel gech\.rd was, in ftiikken breeken, en dien aan Trajanus brenpen zoude (y) , daar Trajanus nu in deezen oorlog fneuvelde, en men zyne beenderen naar Rome terugvoerde, konde de bedriegers en voorftanders van het Oracul terftond de vervulling van deszelfs uitfpraak beweeren en verklaaren , met te zeggen dat de verbroken wynftok een voorteken van dit voorval geweest ware. Het zinfpeelend andwoord was van zo veel ta onderfcheide betekenis, dat het zelve op

zeer veele voorvallen waar onder ook

het daadelyk gevolgd voorval behoort .

— toe-

0) A, van dali , de Omculis vtterum Eihmcoruiit^ Araft. 170». p. 1Ö9 fqq.

Sluiten