Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490

BYGKLOOVICE

dene hebben ook de onwaarde der Oracuien gezien. Want als Xerxes met zyn geheele legermagt Griekenland overviel, gaf de Pythifche Priesteresfe in het Oracul van Delphos den Atheeneren op hunne vraag ten and woord : „ Minerva , de Schutsgodin van Athene, heeft vergeefsch door veelerleie middelen den toorn van Jupiter trachten te maatigen ; niettemin vergunt Jupiter ten gevalle van zyne Doch. ter, dat de Atheeners zig in houten muuren zullen mogen redden. Salamina zal het verlies zien van veele kinderen die aan hunne moeders waard zyn, wanneer Ceres of verftrooid of ingezameld zal zyn." Oenomaus fpotte met dit antwoord, daar hy zeide: de twist tusfchen Vader en Dochter heeft onder Goden juist niet veel val. Zyn'er in den Hemel zulke tegenftrydige neigingen ? — Jupiier is op Athene verfbord, en heeft de magt van geheel Azia tegen het zelve

in 't harnas genoodigd hadt hy dan

vreemde hulp noodig, daar hy immers de magt hadt om de geheele magt van Azia optecntbieden. En nogthands vergunt

hy,

Sluiten