Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UlTERLYKE AANWYZlNGEN. §. 28. 491

hy, dat men zig in houten muuren redden moge ? — Wien treft zyn toorn dan ? —> Uitmuntend Waarzegger ! gy weet niet eens wat kinderen het zyn zullen, die Salamina zal zien omkomen, of het Griekfehe of Perfifche zullen weezen !.. Gy verbergt meede den tyd des Veldflags onder verbloemde fpreekwyzen; wanneer Ceres verftrooid of in gezameld zal zyn. Doch 'er mag ook gebeuren wat 'er gebeure, gy zult u altyd door middel van Jupiter, die Minerva bevredigen wil, kunnen redden. Verliezen de Grieken den flag, dan is Jupiter onverzoenlyk geweest; behaalen zy de overwinning, dan heeft hy zig eindelyk laaten beweegen. Gy zegt, ö Apolloi dat men in houten muuren vluchten zal, —— dit raadt gy; maar gy voorzegt het niet. Ik, fchoon ik niet eens voorzeggen kan, zoude even zo veel daaromtrent hebben weeten te zeggen. Ik hadt wel gezien dat de zwaare last des Oorlogs Athene drukte, en dewyl de Atheeners fchepen be-

za-

O) Vergelyk die Algemeint WclMstorit , 5 Tb. §> 339—402.

Sluiten