is toegevoegd aan je favorieten.

Beredeneerd register ofte hoofdzaaklyke inhoud der Verhandelingen, die in de XXVIII deelen van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen voorkomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMPII. ESSENB. ETTERB. ETTERG. 53

EMPHYSEMA. Zie het Register der XII Deelen bl. 23.

ESSENB O OMEN. Zie het Register der XII Deelen bl. 23.

ETTERBORST. Zie het Register der XII Deelen bl. 23.

ETTERGEZWELLEN. Verhandeling 0yer de uitgestrektheid der infny dingen in Ettergezwellen, door D. van Gesscher XIV Deel bl. 491. Men behandelt de gemeenzaamfte voorwerpen doorgaans met de meeste onagtzaamheid. Ettergezwellen verklaart men uitvoerig; maar de uitgeftrektheid der infnydingen flaat men in den wind ,491 —49 5. C e ls u s, Fabr. ab Aquapend ente , Dionis, Heister, le Dran, de Villars, en Sharp, hebben voorfchriften gegeeven; maar gebreklyke. Min of meer wordt men door volgzugt beftierd, 496—501, waarop andere aanmerkingen by gedaan worden, afgeleid uit de natuur der Ettergezwellen, en goede raad daarin

voorgediend, 502 509. Om alles nader

te bepaalen of op te helderen, wordt een weg aangeweezen, hoe groot de infnyding moet zyn ïn alle eenvoudige Ettergezwellen, 509—518 ; üoe, als zy zich verwonen onder een peesagtig uitbreidfel, 519, 520, of wanneer zy de ganfche uitgeftrektheid van eenig aanzienlyk deel inneemen, en de huid affcheiden van de ondergelegen fpieren, 521, 522; hoe die te behandelen, wanneer zy een gevolg zyn yan een verD 3 hQO*