is toegevoegd aan uw favorieten.

Beredeneerd register ofte hoofdzaaklyke inhoud der Verhandelingen, die in de XXVIII deelen van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen voorkomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 ETTERGEZW. ETTERSTOFFEN.

hooien Beenbederf, 522, 523; wanneer zy verfchynen op het meest verheven gedeelte van Beenknobbels, 523, 524, of een fpina ventofa verzeilen, 524, 525; wanneer zy voorkomen in meervoudige Beenbreuken , alwaar losfe of nog gedeeltiyk vastzittende beenfehilfers eene verzweering maaken, 525 , 526; of in

het hoornvlies vallen, 526 528; of in één

der oogkamers, of tusfehen den wortel van den neus en den grooten ooghoek , 528 , 529 ; wanneer zy een gevolg zyn van een Traan breuk, of in den mond voorkomen, 530, 531, of onder de breede halsfpier, of wanneer zy kropzeerige kliergezwellen zyn, 532; wanneer zy zich opdoen in 't oppervlak der Borsten, 533, 534; of als de etter zich uitilort in de borstholte, of in het weeffel der ribben, 534—538; wanneer zy zich vertoonen in een of ander deel van den omtrek des Buiks, 538; by mismaaktheden, 539; als zy vallen in ingewanden, of inde blaas, Iyfmoeder, balzak, in of omtrent den aars, 539 543; wanneer zy zich zetten in of naby de gewrigten, 543 545;

of in de fcheede der peezen, in de toppen deivingeren , of onder den ringband der voorhand, 5+6_—548.

ETTERSTOFFEN. Omftandig verhaal eener zonderlinge verplaatJinge van Etter ploffen, doorj. Dachs, XIV Deel in de Berichten bl. 57. Een Tamboer valt in een drooge, niet zeer diepe gragt, op een ftruik, en bezeert zich onder de twee Jaatlle valfche ribben. Herkomen van eene flaauwte, bleef hy, zeven

da-