Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teh, en zig, Voor een tyt, onthouden terplaatze, alwaar geen militairen Regter is; En of dezulke, die zig dus malitieus van hun eigen militairen Regter affeheiden en onttrekken, niet moeten gehouden worden, daar door met'er daat van hun regd vlervallente zyn, waarom ook op dezelve de meergemelde reeden en grond van be; byzonder R'sgd der militie niet meer Van applicatie is,

3. Over militairen, die fpon'te en exprefiè, in hun„ ne private handelingen van hun Regd renuntieeren en afgaan, en zig wywillig aan een ander Regter fubrnitteeren, inuiïibet enim favöri fuo renüntiar* jpolest.

4. Of zo ook niet moeten gehouden worden, met 'er daad van dit hun Regd gerenuntieert, en zig aan den borgerlyken Regter van de plaats gefubmitteertte hebben , militairen, die, om hunne particuliere be. jangen , vrywillig en met Voorkennis en verlof van hunne Overheid, zig van hun Vaandel en eigen militairen Regter, voor een tyd, abfenteeren, en zig onthouden in een plaats, alwaar geen militairen Regter is. En of derhalven over de zodanige, geduurende derzelver abfentie van hun Vaandel, de militaire jurifdictie wel meede plaats heevd, en dezelve zig dan Wel op hun eigen militairen Regter kunnen beroepen; dewyl zy, in die tyt van hunne abfentie met verlof, Vin het doen van hunne ordinaire fuucfrie en dienst «ntheevea en bevryd zyn, en dus ook ceffeert de reeli a.

Sluiten