Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ZWITSERLAND. 10

alle plaatfen daar men vergadert uitbreidt, van die, daar verlichte kroonen haare ftraalen op fchoonheden a la Grecque of a la Sauvage uitfchieten, tot die daar eene gemeene lamp, in een' kelder of op eene vliering, dc leden van de fouvcreiniteit, op het geluid van een blindemans viool op klompen doet danfen.

De omwenteling heeft den moed van de Franfchen eene hooger vlugt doen neemen, zonder hunnen fmaak te veranderen. De foldaaten van de Republiek ftormen met buonapaute door het vuur over de brug van Lodi, maar, als zij, in hunne barakken gekeerd, eene ledige kamer vinden, dan worden de overwinnaars van Arcoli de mededingers van de mufcadins van Parys: ziet hen

„ Hand aan hand (hoe dreunt de grond!) „ Vrolijk dansfen in het rond " (*).

De feeften van het hof waren, als men de perfoonen gelooven mag, welke die gemeenlijk bijwoonden en die thans niet veele in getal zijn, fiechts klatergoud in vergelijking van die, waarin onze hedendaagfche republikeinfche vrouwen haa-

ren

£*) All knit hands and beat the ground, In a light fantafiic round.

M i i T o N,

w

B 3

Sluiten