is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Zwitserland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i-S REIZE

veel dat hij de hoogfte toppen, die uit den aardbol uitfleeken, bereikt hebbe. Midden uit de bergen zelve, die hij te boven gekoomen is, rijst eene vreeslijke keten eenvoudige rotfen, die altoos fchijnen uitgeltooken te hebben boven de ftrandelooze zee, die om den aardbol ftroomde. Te vergeefsch zou men graaden en tijdperken tusfchen hen en de ophoopingen, die de aarde gemaakt heeft, willen befpeuren; de Jaarboeken

der

het uittrckzel van eenen brief, dien ik over dat onderwerp van hem ontvangen heb.

,, lk vervolg thans die waarneemingen en, zoo het leezen „ van die, welke ik uitgegeeven heb, U belang inboezemt „ voor de bergen, die ik thans bewoon, ruit gij met ge„ noegen verneemen dat ik dit jaar tot op het middenst ge„ deelte van den Mont - Perdu, dien men als den Mont„ Blanc van de Pyreneeën: kan befchouwen, en dien nie„ mand nog ooit heeft tragten te naderen, gekoomen ben. „ Daar heb ik ijsvelden gevonden, die weinig behoeven te „ wijken voor hetgeen de Alpen pragtigst van dien aart be* „ zitten. Maar dat U de Alpen niet getoond hebben, dat „ zij waarfchijnlijk geenen waarneemer toonen zullen zijn „ de vreemde gedaanten, het vreeslijk aanzien van de kalle„ aartige bergen van den tweeden rang op zulk eene hoog„ te geplaatst; het zijn de overblijfzelen van het bewerk„ tuigd rijk op hunne toppen liggende: het zijn de been„ deren van viervoetige landdieren , met fchulpen van „ fchulpdieren en de huisjens der zoophyten vermengd; „ het is het kerkhof van deAntediluviaanen, vijftien of agt„ tien honderd halve roeden boven de tegenswoordige op„ pervlakte van de zee." CNoot van Mej. Williams.')