is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk register der predikanten, die, zedert de kerkhervorming, de gereformeerden Nederduitsche gemeente te Amsterdam [...] bedient hebben [...] vervolgt tot in het jaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "3 )

kant in de Gafliu's-kerk te Delft. Nam 'in de Nieuwe Loosdrecht Affcheid met Hand: 20. y. 31, 32.' En deed den 9;le Oclober 1729. te Delft in de .Gafthuis-kerk zyn Intrede met Jef: 40. y. 6. Daar (taande , wierd hy in |, de Maand February 1730. beroepen lina Deventer, dog zulks wierd door hem met dankzeggingc afgcflagen, enkei uit liefdevoorde Delftfcnegemeen\. te , waar in God zynen tiienlt zonderling zegende, na dat hy de liberale : aanbieding van de verhooginge zyner jjaar wedde met tweehondert Guldens, 1 edelmoedig van de hard gewezen had. IDen i6de Juny 1733. wierd hy hierbe• roepen, te gelyk met J. Covyn, in plaati fe van H. van de Wallen N. (Viltens. Tot j: zyn losmaking wierden afgezonden J. [Viffcber, W. Schiphout en de Ouderling IH. Kelderman. Na dat hy te Deiftin de pGaftbuis-kcrk zyn Affcheid genomen ! had met Philipp: i. y. 27. wierd hy den <9(1e Auguftus 173?. hier beveftigt door ÏH. van Alpben,met Rom: 14- TT**3» icn deed zyn Intrede met Jcf:6r.'teerifte deel van f. 5. In den jare 1739. 1 wierd hy beroepen tot Predikant inde •'.Step)mi Kerk en Profeflbr Theol: in zyn

Ge-