Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23° )

tweede Dogter , Maria Brouwer , getrouwt den 2 8ften Maart 1756. met Abraham Jacob Dryfhout , toen Predikant te Zuylen, en naderhand tot Profeflbr Phiiofophie Mathef: en Astron: beroepen te Harderwyk den I5den Juny 1764. daar hy den n(,e Maart 1765. aan de Kinder ziekte overleeden is, (A°. 1752.) is van B. Brouwer, uytgegeven: Eene Schriftmatige Verllaringe over den LXVIIIfte Pfalm, in 40. waar agter gevoegd is zyne Eeveftigings-predikatie van W. Buide met 2 Tim. 4. x. 1—4. Van hem is nog in druk, en door zyn Zoon, Petrus Brouwer, na zyn overlyden , uitgegeven een Schriftmatige Verklaringe van den 2'ieu Brief van Petrus , in 40. gedrukt te Utrecht, als meede fchriftmatige verklaring van den Sendbrief van Paulus aan de Galaten , insgelyks gedrukt te Utrecht.

Zyn Broeder,Petrus Brouwer,xvierd den 9de November 1738. Predikant in de Grietenye van JEngwierden, den i6den November 1749. te Sybrandabuuren en Terzooi, en den i4den May 1772. te Westryp onder de Claffis van Franeker.

i6u

Sluiten