Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv O P D R A G T

eindig vermaek. Ik dacht voor de eerflemael mijn 's levens op den betreklijken ftaet der Volken; ik fpeurde de uitgebreide takken na van eenen handel, die de werelt behoorde te vereenigen, maer nu beroert; ik bewonderde die algemeene goedwilligheit, die uitgebreide genegenheit, welke niet bepaeld zijn tot den engen kring van uw eigen Yraderland, maer zich uittrekken tot het geheele menschdom. Als een welfprekende en veelvermogende Voorfpraek hebt gij de zaek der menschlijkheit bepleit, in het verdedigen van die der arme Amerikaenen; gij befchouwde deze Gewesten van Noord-Amerika in het ware licht, als de fchuilplaets 'der vrijheit, als de wieg van toekomende Natiën , en de toevlucht van verlegene Europecrs.

Waerom. zou' ik mij zeiven dan beteugelen in het lieven en hoogachten-van eè-

nen

Sluiten