Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. X$

Had die goede man zijnen tijd doorgebracht, met gins en derwaert brieven te zenden, hij zou u deze fchoone plantagie niet, vrij van fchulden, hebben nagelaten. Alles, wat ik zeg, is welgemeend; dat groots-volk over zee mag fchrijven aen hun eigen luiden , omdat deze niets anders te doen hebben. Die Engelfchen zijn een vreemd Volk; om dat zij konnen leven van 't geen zij noemen Bank-brieven , zonder te werken, zoo meenen zij, dat alle menfchen even zoo konnen leven. Dit fchoone Land zou nooit ontgonnen en gezuiverd zijn met zulke brieven. Waarlijk , toen Mr. F. B. hier was, en u zag zweeten, en zoo veel werk doen , vertelde hij mij dikwijls , dat de Amerikaenen zeer veel harder arbeiden, dan de Engelfchen in hun Land. Want daar, zei hij ons, hebben ze geen boomen omvertehouwen , geen heiningen te maken,geene negers tekoopen en tekieeden; maar, — ik denk 'er nu om , wanneer zult gij hem de gewasfchen zenden, die hij befproken heeft ? — Dan, of fchoon ze geene hoornen hebben uitterooiën, zij hebben, zegt :inen, goud in overvloed, want zij rapen en fchrapen het van alle oorden, verre en nabij. Ik heb dikwijls van mijn Grootvader hooren verhalen, hoe men daar van fchrijven leven kan. Met het fchrift zenden zij deze lading nae ons, die nae de West, en eene andere nae de Oostindiën. Maer gij weet, Jakob: dat wij met geen fchrift den fmit, den Leeraer, den wever, den klesrenmaker, en den Engelfchen winkelier betalen konnen. Evenwel, terwijl gij een man zijt, die vroeg in de weer is, volg £ 2 uw

Sluiten