Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SLAVERNIJ DER NEGERS- 225

Ui arbeid drijft, zijn te verre van de alzins vrolijke Hoofdftad verwijderd , om gehoord te ■Worden. Dit uitverkoren geflacht eet, en drinkt, en leeft gelukkig, terwijl die rampzaligen op den grond omkruipen, indigo teelen £f rijs dorfchen, in de hitte eenerzonne, zoo verfchroeiëndeals die in hun Vaderland, zonder de hulp van goed voedfel, zonder de hartiftefkingen van eenig aengenaem vocht Uit. < .verbazend groot verfchil heeft mij dikwijls ftot i verfchaft tot de treurigfte bedenkingen.

Ik zie,- aen den eenen kant, een voU, gei nietende alles, wat dit leven bekoorlijkst en j vermaeklijkst oplevert, zonder arbeid, zonder vermoeiing;, naéuwlijks onderworpen aen eenigen ontruftenden wensch. Men zendt vaertuigen met goud , uit de bergen van Peru gegraven; nae de kuftert van Gaine; uit kracht van dat goud worden 'er oorlogen gevoerd, idoodflag en verwoefting aengerichtin deze en geene onfchuldige, vreedzaeme, Afrikaenfche ] gehuchten, waer een onnozel volk woont, die i zelfs niet anders weten, dan dat alle: menicn.cn i zwart zijn. De dochter wordt afgefcheurd Ivan haere fchrijënde moeder, het kind van de elendige ouders, de vrouw van haeren geliefden echtgenoot! Geheele huisgezinnen worden weggeüeept, en in 't midden van ftorfnen en onweders overgevoerd nae deze rijke hoofdftad'. Daer worden ze op een rij geplaetSt gelijk de paerden oo een jaermarkt, worden ze gebrandmerkt als het vee, en dan voortgedreven, om zich afteflooven, honger te hj| den, en binnen weinige jaefen u-tteteeren op de verfchéidene Landhoeven dezer burgers, p JSw-

Sluiten