Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Copia. B. ( 29' )

VRAEG ARTICÜLEN,

Waerop, ter inftantie van den Heer Land Droste vanZalland, namens de Hoogheid, na voorgaende wettiae Citatie, en erinneringe van de zwaere ftraffe des meineeds, onder eede af te hooren Anneken Koenders, De Cathegizeermeester, jan ter

Beek, Lambert Apeldoorn, Evert Smit, en G. van der Vechte.

1. Ouderdom en Verwantfchap ?

Eerfte Getuige zegt, 49 Jaeren oud> en niet

verwant te zyn. Tweede Getuige zegt, ongeveer 55 Jaeren

oud, en niet verwant te zyn. Derde Getuige zegt, ongeveer 40 Jaeren

oud, en eigenlyk niet verwant te zyn. Vierde Getuige, meent, tusfchen de 55 en 56

Taeren oud, en niet verwant te zyn. Vyfde Getuige zegt, circa 40 Jaeren oud, en

niet verwant te zyn.

2. Zyn Getuigen niet gewoon, ordinair, by 'den Predicant van Warmelo, te Wyhe, na de Kerk te gaan?

Eerfte Getuige zegt, gewoon te zyn by den

Predicant Warmelo ter kerk te gaen. Tweede Getuige zegt, van ja. Derde Getuige zegt ja. Vierde Getuige zegt ja.

Sluiten