Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 234 ) No. 13.

VRAEG ARTIGULEN;

Om daerop , ter inftantie van den Praedicant W. L van Warmelo, na voorgegaenc wettige citatie, en erinnering van de zwaere ftraffe des Meineeds, onder eecle gerichtelyk te verhooren

Hendrik Jan Kattenvvinkel.

1. Ouderdom en verwandfchap van Getuige te vraegen ?

Getuige zegt, in zyn twee- en- dertigfte jaer, en niet verwand te zyn.

2 Of niet voor den Heer Scholtus C. C. A. van Voerst met Doctor Pruimers en Getuige als Keurnooten, ter inftantie van den Heer Landdrost van Zaliand namens de Hoogheid, over uitdrukkingen van den Producent op den Predikftoei veele perzoonen op Vraeg Articulen gehoord zyn, als Mevrouw van Krietenberg; Mevrouw van Hagenvqorde , en de Freule Henriette ; Mevrouw van Munnick ; Juffer Heiman; Mevrouw van Guericke; Mevrouw de Brauw; Mientjen Sandberg; Anneken Koenders ; Jan ter Beek; Lambert van Apeldoorn; Evert van Lettele, anders Evert Smit genoemd, en Gerrit van der Vecht?

Getuige zegt, niet beter te weeten als jae!

3. Of deze Perzoonen niet onderricht fcbeenen , waerover zy Kondfchap zouden

gce-

Sluiten