Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. 5

hand aangelegd, zeker, hij zou tot de grootfte mannen van onze eeuw behooren; maar uit gebrek aan opvoeding is zijne goedheid ontaart in zwakheid , zijne werkzaamheid in windbreekerij, en zijne grootheid in waare donquichotterie, in dien zotten hoogmoed, welke Keizers, Koningen enVorften volflrekt geenen voorrang vergunt.

ADLE R.

Ja, ik wil u wel bekennen dat alleen zijn majestueus air mij dikwijls van Iagchen weêrhoudt, als hij van zijn land fpreekt dat naauwlijks een vijftig morgen groot is, en van zijne houtvesterijen, die, opzijn bqst, uit tweehonderd boomen beftaan.

FIX.

Nogthans is hij verre de rijkile Edelman in den geheelen omtrek: een Edelman , die, niettegenflaande zijne prachtige levenswijze en milddaadigheid,naauwlijks het derde gedeelte zijner vorstlijke inkomften verteert.

ADLER.

Is 't mogelijk! wel dan is zijne dwaasheid van in een klein land den grooten heer te willen fpeelen, zeer vergeevelijk.

FIX.

Gij kent intusfehen nog niet de helft der meer dan kinderachtige zotheden , welken fchier dagelijks op 'i kasteel en in het dorp bedreeven worden. (.Tegen Ckrhtiaan.~) Ga eens zien of mijn paard gezadeld is, A 3 ea

Sluiten