Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]L E S S E N

OVER. HET

HEDENDAACSCHE GÈDEÈLTË

DER

GESCHIEDENIS in 't ALGEMEEN;

INLEIDENDE LES,

Het gebruik en nut van de Gefchiedenis. — Hot dezelve behoorde befcfend- te worden. De Gefchiedenk der Hcdendaagfche Volkeren VüH meer aan* belang dan die der oude wereld: — De kennis van de laatste noodzakelijk tot het beoefenen van de eerjlc. — Schets van de Gefchiedétïis der oude Volherm, enz. —

J) e gefchiedenis van 't menschdom levert eenè onuitput'lijke bron van redelijk vermaak en van nuttig onderwijs. De opkomst, aanwas en ver» val van Volkeren, met de oorzaak daar van; de vorderingen der maatfehappij van barbaarsheid tot befchaaftheidj van ruwheid en woestheid tot A zach*

Sluiten