Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.36 Hedendaasjche les rv.

Oorzaken eer Omwentelingen in

het saraceensche RlJK.

Dezelfde oorzaken, welke de omwentelingin 't rijk van Karei den grooten te weeg bragten, bewerkten den val en ondergang van het rijk der Califfen van Bagdad. Zonder die alle te herhalen, zal ik enkel aanmerken, dat de dweepzucht bijzonderlijk den v.al van 't Saraceenfche rijk veroorzaakte. De aanhang van Ali, die de opperpriesters van Bagdad aanzagen voor overheerfcliers, fchoon door dwang ondergehouden, kon nooit uitgeroeit worden. Deszelfs factie ondermijnde in dilte den throon. Deze Sectarisfen wagtten fiechts op eene gunstige gelegenheid om zich te vertoonen en de tweedracht, welke in het huis van Al-mamon heerschte, verfchafte hen 'er eene. Van dien tijd af werd Egijpte afgefchciden van het rijk van Bagdad en de nieuwe Calif deed den ouden in den ban, terwijl zijn leger hem beroofde van deszelfs rijkde land* fchappen. Africa volgde het voorbeeld; alle de westerfche Provintié'n wierpen het juk af van de oosterfche Califfen en vormden onafhanglijke koningrijken, fommige van welken nog in wezen zijn. De Turken ontnamen insgelijks de Califfen de oosterfche landfchappen. Geroepen om den ftaat te verdedigen, die onder 't bewind gelaten was van veldöverften, dien zij gewoon waren te gehoorzamen, leerden zij al vroeg een oppervorst

ver-

Sluiten