Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE

ALGEMEENE

W A E R E L D

GESCHIEDENIS.

GEVOLGD NA 'T HOOGDUITSCH

van

W. E. CHRISTIANI,

Hoogleeraar in de Wysbegeerte, Welfpreekendheii en Geneeskunde te Kiel.

van den

AKENSCHEN VREDE

tot op den tegenwoordigen tyd.

EERSTE DEEL.

Te HAARLEM, By A. L O O S J E S, Pz. M D C C X C I I.

Dc titels en 't voorbericht voor het vervolg van Millot vallen by bet gebruik van deezen titel weg.

Sluiten