is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 171

de verëenigde Ryks- en Franfche Armée naar Erfurt optrok, als mede van den inval der Zweeden in F ommeren. Het laatfte deed hem minder aan-, dan het eerfte. „ Want, zeide hy, tegen de menigte van „ myne vyanden zal ik» wel middelen wee, ten te vinden ; maar wie zal my het verlies van winterfeld weder vergoeden i -Voor den Hertog van bevern was dit geval een beweeggrond temeer, om uit de Opper-Laufitz naar Silefiën te trekken.

By deeze verergerde omftandigheden des Konings van Pruisfen kwam nog het ongunstig gevolg van de onderneemingen der verëenigde Armée onder de bevelen van den Hertog van cumberland. Deeze Prins DJ3* was eindelyk tot Bremerf orde terug gewee- nmn£J ken. De Hertog van richelieu, hem op de hielen volgende , nam zyn Hoofdkwartier in Klooster-zeven. Het verëenigd leger Graaf lyfcheen nu indedaad onherftelbaar verloo- ™ be-^ ren , toen de Graaf van lynar , Stadhou- Bcenfche der des Konings van Denemarken in de Minister* Graaffchappen Oldenburg en Delmenhorst, onder guadoor zyn Hof gelast werd, een verdrag te «mie™ bewerken. Dit verdrag , bekend onder h>tverdr;g den naam van het verdrag van Klooster- Vim Kkos, zeven, kwam indedaad tot ftand, en be- ter-zevm helsde de volgende voorwaarden : ij De vyandelykheden zullen binnen 24 uuren , en, zo mogelyk, nog vroeger , van wederzyden geftaak't worden. 2) De hulpbenden van de Armée des Hertogs van cumberland , de Hesfen , Brunswykers , Gothaërs en Lippe-Buckeburgers zullen te-

rug