is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 173

zoeken, die hy in de Hannoverfche, Bruns- II. wykfche , Hildesheimfche en Westphaalfche tydperk. landen nam.

Prins ferdinand zuiverde wel de Hal- inhetmidberftadfche landen van vreemde troepen; Jen w» doch terwyl de Koning zelve naar Tor- jjjjjj gau terug keerde, drong de Ryks- en Franfche Armée door tot Leipzig. Middeler- in Wynwyl waren de Oostenrykers met hunne maand. Hoofd-Armée in Silefiën gevallen , hadden den Hertog van bevern tot Breslau Den gedreeven , en by Lisfa hunne legerplaats ™f£* genoomen. Zy voerden hier niets van eenig belang uit, dan alleen, dat zy zich Den 16^ van eenige ligte troepen tot een ondernee- ^/Br ming tegen Berlyn bedienden. De Generaai haddik joeg de inwooners deezer Re- ]aat zich fidentie-ftad eenen fchrik aan, deed hen in seriya een zwaare brandfchatting betaalen en eenzwaavertrok weder den volgenden dag. On- «jj*^' der de begunstiging van eenen fnellen marsch ontkwam hy Prins mauritz , die In>tlMtK reeds tegen hem in aantogt was. De Ge- van Wyll. neraal nadasti ging op Schweidnitz los en maand. begon deeze vesting te belegeren. Beleg van

By alle deeze onaahgenaame voorvallen Sckweidverioor de Koning niets van zynen moed ™tz. en ftandvastigheid. Hy befloot de ver- De zaaken eenigde Ryks- en Franfche Armée , die «o^ hy op de grenfen van Saxen en Maag- Prlisfen denburg niet dorst laaten ftaan , wanneer nemen een hy de winter-kwartieren wilde betrek- gunstiger ken , flag te leveren, of, indien de vy- ^er. and den flag zou willen ontwyken , denzelven zo verre terug te dry ven, dat hy >

ten