is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

ALGEMEENE

H, met zyne Ruitery de Pruisfifche aan. HoeTYDPEiiK. wej »t hgjjj 00]j geiukte, om deeze min of meer aan het wyken te brengen , vuurden evenwel zes Bataillons, die de Koning ter onderfteuning van de Ruitery had laaten uitrukken, op de Ruitery van nadasti , met dit gevolg, dat dezelve in alleryl moest afdeinzen. Nu begon men met het grof gefchut en klein geweer te vuuren. Het was omtrent i uur. De zes Bataillons greepen de Wurtenberg fiche Grenadiers, die achter een verhouwing ftonden, aan, en dreeven dezelven daar uit. De Generaal wedel ging met twee Regimenten op een groote battery der Oostenrykers los, en veroverde dezelve na een korte tegenweer. Het geheeie Korps van nadasti geraakte in wanorde. Eenige Bataillons hielden ftand achter een gragt ; doch werden fchielyk overhoop geworpen.

Geduurende den aanval der voorhoede rukte de Armée al voorwaards en wel rechts af, vermits nu de voorhoede hetzelfde deed , werd de vyand geduurig verrascht , terwyl de zes eerfte Bataillons van de voorhoede hem telkens van achtereren kwamen bevechten. Zo doende werden alle de benden, door den vyand ter onderfteuning van zynen linken vleugel afgezonden , altoos in hetzelfde oogenblik geflaagen, dat zy zich wilden formeeren. Nadat de linke vleugel in wanorde was gebragt en terug deinsde, deed de Koning de groote battery der voorhoede op 's vyands