Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

boek XI

Hoofdft. na C. G. Jaar 68.

162 KERKELIJKE

Nopens de aanleidende gelegenheid tot, en fommige bijzonderheden van den dood dezer Apostelen, verhalen , of liever beuzelen, fommige berichten, ten opzichte van petrus , dat deze Apostel te Rome met simon den Tooveraar getwist hebbe, welke, door zijne bedriegerijen, het volk zoo had begoocheld, dat men hem Godlijke eere bewezen, en een ftandbeeld opgericht hebbe, met dit opfchrift: simoni saxcto deo: aan den Heiligen God simon! (*) Eindelijk wendde de Tooveraar voor, te kunnen vliegen, doch, als hij deze kunst te werk Helde, is hij, op het gebed van petrus, gevallen, en brak den hals. Dit vcrdichtzel van het vliegen van simon is, hoogstwaarfchijnlijk, ontdaan, uit het geval van zekeren ikarus , welke, in een fchouwfpcl, zullende vliegen, daar in miste, en naast de loge of zitplaats van nero nederviel, het welk suetonius verhaalt (f). Deze val en dood van simon zou aanleiding gegeven hebben tot de vervolging tegen petrus, welke Apostel zich eerst de ftad uit wil,

de

(*) Dit verhaalt justinus de Martelaar in zijne Me Verantwoording Cap. 34. Doch deze goede Kerkvader is hier deerlijk misleid, het zij door anderen, of door ïich zeiven. ^ Het opfchrift, waarop hij doelde, is, on. ier den Paus cregorius XIII, op het Eiland in den Tiber gevonden, en luidt dus: sejioni sanco deo fi5iO: aan den Verbondsgod semo sancus. Deze was eene >ude Sabijnfche Godheid, welke bij het fluiten van vtri 'tonden aangeroepen werd.

(f) Kf. Ner. Cap. XII.

Sluiten