Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Ah dan de dankbre Belg hel feest vanzouui a -n viert, Vier dan ook teevens 't feest van c l a u d e en zijn' genoote;

En als der Belgen vlag, voor Z OU TMANS glorie,zwiert, Dat dan hun huwlijks-heii - de vreugd van 't feest vergrootel

Zelf als de Batavier en eer en aanzien derft; En hij zijn vaderland 't geweld niet kan ontrukken :

Zelf als dat vaderland voor hem voor eeuwig fterft, En 't juk der flavernij zijn' vrijen hals zal drukken;

Dan nog zij deeze dag een feestdag voor dit Paar ! Dan nog cabetjk ! juich uw hart zijn aankomst tegen!

Dan nog, groei' cl aude's heil, bij iederlluwlijks Jaar! 6 Lieve en fchoone dag !... ö wees dit Paar ten zegen !

M. C. VAN HALL,

Sluiten