Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(147)

Eene groote menigte dezer flaatzuchtige mannen eigenden zich dan, bij deze gelegenheid, en onder zulk eene verlichtte en wakkere Regeering, meer magt toe, dan de Regeering zelve hen, tot daar toe gegeeven had. — Alles nam zijn oorfprong uit den gewoonen loop der Wetten. — De last der onderhoorige magten was overal verzwaard. Het goed gevolg dat men van hunne voorbaarige uitfpraaken verwagtte, deed hen de goedkeuring des Konings en zijnen Raad verwerven; cn, mogelijk is dit tijdvak zeer merkwaardig in 't Bellier van Frankrijk, door den ongewoone aanwas van de magt der Intendanten, welke reeds zo gedugt was. -— Wij zullen ze voortaan fchier alleen belast zien, met de befliering van alles, met de gemoederen te overtuigen, harten te bmweegen, en, in 't kort, men zal hen alle d« wonderwerken dezer Bckeeringen, zien tenuit-, voer brengen.

Sluiten