Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

LEVEN, de BEDRIJVEN en de GEVOELENS

van

Dr. MARTIN LUTHER,

door den schrijver van

CALVYNS LEVEN.

een leesboek voor 't algemeen.

Naar de tweede verbeterde en vermeerderde Uitgaave

Uit het Hoogduitsch vertaald

, door

GEORGE HENDRIK REICHE,

Luthcrsch Predikant te Zutphen.

Te UTRECHT, bij W. van YZERWORST. 1 7 9 7-

Sluiten