is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven, de bedrijven en de gevoelens van dr. Martin Luther.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN D>'. MA-RTIN LUTHER.

37

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Wat wij eigenlijk aan Luther te danken hebben?

2^ o was dan deeze man, zelfs nog in den dood groot en merkwaardig, uit de waereld gegaan, na dat hij eene verandering in den Godsdienst gefticht had, die zedert de tijden van Christus, de merkwaardigfte en grootfte is. Zacht ruste zijne asch! Voor ons ten minften is dezelve onvergetelijk, en zal nimmer uit ons aandenken ontrukt worden. Hij was een goed en groot man. f lij was een weldoener van het menschdom. 't Is tijd, om thands van dat geen te fpreeken, 't welk Luther eigenlijk voor ons uitgewerkt heeft. En veelen van mijne Leezers zullen wel Luthers naam, maatniet zijne verdienften kennen, ten minften dezelven niet, in haare geheele uitgcftrektheid, weeten te waardeeren. Wat heeft nu Luther eigenlijk gedaan? Hij zuiverde de kennis van God en van den Godsdienst; verbeterde de uiterlijke Godsdienstoefening; bevorderde mare deugd; en ver/ehaf'e der Overheid haare rechten, en aan elk mensch de Christelijke vrijheid weder. Deezen zijn de voornaamfte ftukken, waardoor Luther zich eenen onfterflijken naam verworven heeft.

Toen Luther zijne loopbaan intrad en het eerst begon te leeren, was de Godsdienst met ongelooflijke dwaalingcn en valfche leerftellingen verF 4 mengd.