Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. Boek. HISTORIE. 2 Vroone, een voornaam Wesrfriesch dorp, d s Konings zijde hielde. Van hier naderde mi den vijand over'tijs, 't gene overal dikgenoi rot deze onderneminge fcheen te zijn. Het 1 ger werdt in twee hoopen gedeeld: welki eenen Willem van Brederode, en de Konin zeit den anderen aanvoerde. Brederode, d op de Drechterlanders aantrok, behaalde d overwmninge. De overige Friezen weken naa de netbosfehen, en lokten den Koning dei waards. Hier hadden zij verfcheiden hinderlaa gen gelegd, en was het ys zwakst. De Ko ning, hier van onkundig, en zwaar gewa pend, rent den vijand achter na, zonder vat de zijnen gevolgd te worden. Straks rcheur *et ys, en t paard, waar op de Koning zat zakt er in tot den buik toe. Hij geeft het de fpooren met zoo veel felheids, dat het dier aan t woeden flaande, terwijl het zich wil en met kon redden den rijder van den rug werpt, en op/t lijf valt Hier op fchieten%enfge Westfnezen toe, die, zich gelatende den Ko mng niet te kennen, wreed genoeg waren om hem, die om lijfsgenade fmeekte, en een geweldig groot losgeld aanboodt, van 't leven te berooven. Dit gefchiedde, niet verre van Hoogtwoude in 'c laatfle van louwmaand des jaars 1256 alwaar zij het lijk in zeker hu] heimelijk begroeven. Dit deerlijk omkomen van Koning Willem, door fommigen anTerraad toegefchreven, bragt het legfr iJZZl de, en veroorzaakte eene algemeene flachtin-

feC; de w'jffaCbdg' WaC i0 dezen ^ ' gen de Westfnezen, aan 's Konings zijde

meest doordraaide, moed, of onro&Sdfe ° 3 heid.

'3

at :n

i

>r

g e e r

■ Raakt ia het ijs.

t

t

Wordt vermoord, den ai, of 28 Jan.

I256".

Sluiten