Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de HoIIandze Zee-Hélden.

Op een fraaije Wys.

Kr. orat nu Puri ts g' fiagr, Laar 't aan uw niet vervetien En reep met luy Ier keelen: Viva met allé m ig , O.ize Vadeilandze Helden Toonen haar weer konftand, Als vóór heen, want niet een Vrecft 'er nimmer zyn Vyand

Sa

Schoon de Ruyrer is van kant, Tromp, Piethein niet meer leven, Geen moet kan ons begeven, Zoutman is weer byderhand, Kindsbergen en Dedel: Vreezen geen kruit of loot, Een groot getal, Helden al.' Hebben wy op onze Vloot.

3-

Wy beleven weer een tyd; Dat onze Admirale M t de naam weer zeegenpralen, Als voorheen in vroeger tyd Toen men voor vryheid (brengen, En met kanon geplyt, De K*ygs• Godin, door haarkring, Eer de band, wierd vaft gelyd. 4-

Het is nu twee hondert jaar, Getrouwe Bataviere Dat wy door het beftieren Van onze Helden fchaar: De noea van vryneid hebben, Al op de Speer gebrogt, Door haar bloed, vryheid zoet, Hebben reeds zoo duur gekogr. 5- m

Zou het Bataviere (tand: Dan vonr zyri Vyand vréezen ? Neen. zullen als voor deezen Vegfen voor bet Vaderland.

Terwyl wy de boejens hebben Ontworteld uit het juk Van Slaverny, los en vry, Hebben al van ons gerukt.

6.

Wel w;ezou da?i niet met myn Eenpaarig mee malkander, Wenfchen een JNederlander Op dk ogenblik te zyn ; Komt dan myn Landsgenoten, Tot fpyt van Engeland, Neemt te gaar, met malkaar Weer de Wapens in de hand.

7-

Wy hebben op de Doggerbank, Mef ons klein getal van Scheepen, De Vyand fchoon geneepen En gebragt onder bedwang. Onze Metale Draaken Spoogeu weer vier en vlam, Parkers Vloot, kwam in noot, Door de dappere Soutman.

8.

Al haar Scheepen waren ras, Gehavend en gefchonden, Dat men by haar niet vonden, Geen ding dat bruykbaar was, Maften en kabeltouwen, Raa en Sylen van malkaar, In een woort, op haar boord, Hoope Lyken op malkaar.

9-

Triomph; tnomph dan Batavier. En wild geen vreugde (haken, Laat vry Kanonnen kraaken , Geeft uw Vyand geen kwartier. Laat vry uw Vlaggens waayen, Van boord ook aan de Wal, Nu dapperheid , daar gy ïlryd "Word gepreezen boven al.

E Y N D JC

Sluiten