is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelpoezy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 M E N G E L P O E Z IJ. Ontzetlijk was de klank der wapens om uw leden, De heirfpits fchokte en deinsde op 'tnaadren van uw treden. Darthula zag u dus in 't blinkende geweer, Ontzachlijk, en vergood door hartverheffende eer, Daar ze uit Zelamaas burcht, van heur bemoschte transfen De zon in wapenfchouw zag flikkren op de lanfen.

„ ö Vreemdeling, gij rijt beminlijk (fptak heur hart, Van zoete mijmering en trillende angst benard). Hoe heerlijk voegt die leest zoo fier een moedbetooning! Rechtfchapen, edel vriend van mijn' vermoorden Koning! • Maar ach ! waar rukt ge heen, vervoerd door zoo veel moed! Hou op! Wat zegt uw kracht bij Kairbars gantichen ftoct ? 1 ó Dat me een gunftig lot van 'sDwinglands min bevrijdde I Hoe zalig zoude ik zijn aan Nathos dierbre zijde! Gezegende Ethaas kust, die al zijn flappen telt, Wanneer hij op de jacht langs uw gebergte ihelt! Wanneer een darde wind zijn golvend hair doet zwieren, En blanker boezems toont, dan wij met parels fleren!"

Da