is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelpoezy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 M E N G E L P O E Z IJ.

Kiest uit uw midden zelf een enkel zevental, Dat Fingal van uw dood de tijding brengen zal. Wellicht, dat de Oorlogsheld ons hier dan zelf beftokc, En zijn Doorluchtig bloed van Uthals lemmer rooke ! Zoo klimt Finthonnoos roem ten hoogen hemel op, Gelijk de in 't wecldrig dal opfchietende Eikentop!"

„ Nooit, nimmer zal die roem tot zulk een hoogte klimmen! (Dus zeide ik in een fpijt, die mij 't gelaat deed glimmen.) Hij zonk in onmacht weg, voor Fingals bloot gezicht! Den vijand is dat oog een doodelijke fchicht! Ja, Komhals zoon verfchijnt, en Koningen bezwijken, Als nevels in de lucht, die voor den ftormwind wijken: Voor d'adem van zijn ftem verftuiven ze als het kaf. —

En zal een zevental hem melden van ons eraf!

Ja, laat het, Dichter! ja, maar tevens zal het melden Dat wij gevallen zijn als Fingals Oorlogshelden."

Ik voelde mij de kracht verdubblen op dit woord, Zag Toskar aan mijn zijde, en trad blijmoedig voort.

De