is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelpoezy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 HERTELLINGEN

Zie flechts die Jonkertjens, die om de vrouwen dwalen I

Ah hommels om de roos of fierlijke amaranth.

Zij zoeken thands de gunst-, de tederheên der fchoonen

JSJiet meor.-Och neen'.och neenlmaar flechts een'blooten fchijnt

Een valsch en uiterlijk vertoonen

Van in genegen gunst te zijn;

En alle lust en welbehagen , )

Waar naar men tegenwoordig tracht,

Is, om den enklen naam te dragen

Van welkte ftaan bij 't fchoon geflacht. T■

„Dan, boven al mag ik mijn hoogftc glorie .Hellen, In dar ik 't hart bezit der lieve Juffrcnrij, Wier hulde en trouw ik nooit naar waarde kan vertellen, ' Maar die niet ademen, niet leven, dan door mij. Die... 1" „ Zacht wat (zej de Liefde, en viel haar in de reden) Beroem u, zoo 't u lust, maar brand uw handen niet.' (De kunne hoort tot mijn gebied!) En ken in dit, hoe zeer mij ongewoon, verklecden, Den God der liefde zclv', wier boog en pijl gij ziet!

„ Neen,