Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifé VERTELLINGEN

* Maar nu » verneem des booswichts dood,

Die al uw jammer wrocht; En zelf zijn gruwzaam feit beleed,

Door 's Hemels wraak bezocht.

f' Verneem des Keizers woede en rouw

Om uw' verhaaste ftraf; De wroeging waar zijn lijdend hart

Zich gants aan overgaf:-

« Zijn rustloos ipooren naar zijn Ga Door heel des warelds kring:

Zijn wanhoop op 't mislukt bedaan: Zijn boete en zuivering.-*' -

Een traan ontrolt haar: „ Heilig God.'

(Dus valt zij fnikkende in) Zoude ik den Vorst nog wederzien,

Dien ik zoo teer bemin!"

« Gewis, Mevrouw, roept Valentijn,

Terwijl zijn boezem kookt; Gij zult het, en gelukkig zijn!

De Idel heeft uitgefpookt! .

" Maar

Sluiten