Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERTELLINGEN

" Mevrouw, hij is in 'r eigenst woud'

Van beeren opgevoed,

Enmooglijk...« „Ja, gewis! mijn zoon;

Gij beide zijt mijn bloed." .

" Maar is u van dien tweeden zoon Geen teeken meer bekend?"

„ Hij had een purperrode roos

Vlak boven 't hart geprent."

, Vorstin! zie daar die purpren roos Die op mijn boezem gloeit!

Herken uw weergevonden kroost, Dat uwe hand befproeit.'.

Nu drukt zij bei heur wakkre zoons

Aan 't warme moederhart, En in een' milden traanenvloed

Vergeet zij al heur fmart.

Flux Hijgt zij 0p des Ridders ros,

Door zijne hand geleid; En trekt naar Frankrijks Koningsftad,

In fombre vrolijkheid.

Doch

Sluiten