Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEMANSLIED

r,rw .Stem: Vrinden luylert mm^Tetd^^

* J \\7 * -i ~ v namen, Fnov^at*onIangsJieb gehoord, tng land zal de Duyvel haaien , Als hv weer de Zeevaart ftoort, Want onze Opper Admiraal, Is met ftad en Land neutraal.

Aripï«5r my" Zank,BU vo1 d"kaaten, Anekaters op me Schoen,

'b 7,Hat het nou niet mecr by praten, k Zall t nou reys met vreugde doen, Wantode Opper Admiraal, Is met «ad en Land neutraal;

Met de Ruften en di Zweed

Zich met onze vlag vereenèn. Lu tot byftant zyn gereed, En onze:Opper Admiraal, Is met ftad en Land neutraal. 4. Is er nou geen Tromp in 't leven, Geen de Ruyter meer bekend

Nooit zal ons de moed beseeven t Waater is ons Element, * Daar onze Opper Admiraal, Is met ftad en Land neutraal. & 0n,ze Zeemagt heeft nog helden; Daar t Matroosje roem op draagt

Die voor 't Land hun leeven ftêlden Deedel heeft zyn kop gewaagt En onze Opper Admiraal, ' * n ,s_,met fad en Land neutraal. 6 Zouden Hartsink en KingsbïRGew Van het Engeliche Gebroet SB£lu,EN»

Ongeftraft zich laaten tergen Neen dat duit geen helden moet, 1 Daar onze Opper Admiraal, Is met Itad en Land neutraal 7. Ja ik kon 'er meer op noemen* Op wien kwam het maar te pas ' j

Meenig braaf Matroos zou roemen Als 'er maar occafie was,

Want onze Opper Admiraal, : Is met Itad en Land neutraal.

»• t ^al niet meer als laaft gebeuren» Datze 101 weerwil van 't Konvoy, Unze Scheepen komen fleuren, Ln die maaken tot haar prooy, Want onze Opper Admiraal, ls met ftad en Land neutraal.

9. Was het waarlyk ook geen fchande. ü j"™ SchlPPer van dees ftad, fiond aan voeten en aan handen,

En hem Britfte voor zyn Gat,

Dat 'snou uit, want d'Admiraa!, is met ftad en Land neutraal.

10. Onze Vlaggen zullen Waai jen, Voor het lieve Vaderland,

Onze haan zal Koning kraaijen, «reen hnk voor Engeland, Want onze Opper Admiraal, U met ftad en Land neutraal, i j. Welk een voorzorg van die Heerea Waard van Elk te zyn bemind, Die ons Amtterdam regeeren, Daar dc Zeeman fchyveh win*, Daarom is onze Admiraal, Ook met ftad en Land neutraal.

12. Of men jou eens mogt vertellen, •Oat zy hadden iets misdaan,

Om het land in roer te Hellen, üaar en is geen kwaad begaan, Want je ziet onze Admiraal, Is met ftad en Land neutraal.

13. Zou men dan nog Oproer zoeken, In een lyd van overvloed,

^ Die dat deed was waard te vloeken in dat paft nooit Hollandfch bloed, Want onze Opper Admiraal, 1 Is met ftad en Land neutraal, 1 4. Dat die Goddelooze guyten, 3ie door Engelfch Goud verblind,

Onze welvaart willen fluiten, xien dat de Eendragt oveiwint, Want onze Opper Admiraal, Is met ftad en Land neutraal.

Sluiten