Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De MARS van de KONING van

LOO, met deszelfs affcheid van zyn ZUSTER.

Op den 13 Jtfy 17s8.

Stem: Flati: en Bknchtütur.

■^-»yn hart krygt lust om nu de Nederlande.

Treda.a" beZ'en' WyI haar hand ge

WbS,het vuur van °Proer daar in

R fnnHk rt^S ,?et?n no^ niet heb gezet; I In Hollands Stede, na dat den Vréde

GgeS en gM'e" ■** vry[

- fl"geVnan het ,uk ^'er Dwins'landy m- f

Dat op haar fchouderen heeft zeer fel sedrukt ; 6

Zo dat het Volk met Israël moeft klager buk™ °'S diCnSt gi0g zwa« Se!

Geeft , uitkomst Heere , tot ons wilt u

keere, I Want ziet ds nood, van iyd tot tyd wórd <

3 I Ontflaat ó God ons' van die yzere boei- I 6

En rukt 'ons uit de ketanen van elend i ? W :e zal roe, Godes hu, de »

iooeijen? ' U hand zy tot het Vaderland gapend, \ $i JJtes bange dagen, die doen ons kheen- ƒ Z W^ro.pen alle zeer, ontfermt u S | |

Die deed zjg op endgt onp

de bres AroonPr,n^s. dus ik myn i„ ^waïï0" Cm5;°°r NasrauwsHuis

DVrehde!U my"h3""a'f^en van de

^haaVr^ Zr-?rS 3arse^r t3 )m'V (ï"ï!'aUlk gaa Ra "ollands Stéde' God vÏÏtkHU'S myn gros^iStebien er/elH 1 ^ paat met mede,

Zyn Majejfeit vertrekt uit Berhn. nrtdan deraarden aan en laat haar draver,

vrJ Freo-nks Reks na zvn begeerdehave£ ' W berd, bet is des Konin|s

Sluiten